Vitajte!

Ambulancia je zriadená pre:

  • deti narodené predčasne
  • deti s dlhodobými ochoreniami, s postihnutím
  • deti s metabolickými, genetickými ochoreniami, s ochoreniami srdca
  • deti s rizikovým, nerovnomerným, oneskoreným vývinom
  • deti s ťažkosťami vo vnímaní, sústredení, s pamäťou či pozornosťou
  • deti s problémami v komunikačných sociálnych zručnostiach, samoobslužných činnostiach
  • deti s emocionálnymi problémami (napr. strach, úzkosť, adaptačné ťažkosti), s problémami v správaní
  • rodičov, ktorým sa narodilo dieťa s dlhodobým ochorením, postihnutím
  • rodičov, ktorí hľadajú podporu a poradenstvo vo výchove