Ako to funguje?

 • Terapia prebieha formou liečebnopedagogických cvičení a programov.
 • Trvanie jedného cvičenia je 50 min.
 • Počas cvičenia podporujeme
  • jemnú motoriku
  • hrubú motoriku
  • komunikáciu
  • pozornosť
  • sociálne zručnosti
 • Využívame formy intenzívnej interakcie a prvky jednotlivých terapií:
  • terapie hrou
  • muzikoterapie
  • psychomotorickej terapie
  • arteterapie
  • bilblioterapie
  • dramatoterapie
  • činnostnej terapie
 • Jednotlivé prvky spájame podľa individuálnych potrieb dieťaťa.
 • Pomocou činností príťažlivých pre dieťa, v radostnej a bezpečnej atmosfére mu pomáhame dosahovať jeho vývinové možnosti, zručnosti, schopnosti a odstraňovať ťažkosti.
 • Poskytujeme tiež terapiu v maďarskom jazyku.

foto_mix_2

Comments are closed