Cenník

  • Úvodné stretnutie s dieťaťom a rodičom (anamnestický rozhovor, zahájenie liečebnopedagogickej diagnostiky, dohoda o spolupráci, náčrt terapeutického plánu) – 90 min 30 eur
  • Terapeutické stretnutie s dieťaťom – 50 min 25 eur
  • Poradenské stretnutie s rodičom – 50 min 25 eur
  • Terapeutické stretnutie v domácom prostredí (Bratislava) – 50 min 35 eur
  • Správa pre externú inštitúciu – 15 eur

Comments are closed