Ambulancia liečebnej pedagogiky

PaedDr. Monika Stupková, PhD.

Fotogaléria

S deťmi pracujem v radostnej, príjemnej a bezpečnej atmosfére

Z rôznych aktivít…