Ambulancia liečebnej pedagogiky

PaedDr. Monika Stupková, PhD.

O mne

Som liečebná pedagogička. Štúdium na PF UK som ukončila v roku 2001.

V rokoch 2005 - 2011 som pracovala na katedre liečebnej pedagogiky ako odborný asistent. Rozvíjala som najmä kurzy ergoterapia (činnostná terapia, terapia prácou) a autizmus.

V Detskom kardiocentre v Bratislave som od roku 1995 pracovala ako sestra pri lôžku. Neskôr po ukončení štúdia som v kardiocentre pôsobila ako liečebný pedagóg. Sprevádzala som rodičov ťažkým obdobím hospitalizácie, pripravovala som deti na vyšetrenia a chirurgické výkony. Rôznymi činnosťami a hrami som sa snažila pomôcť deťom zvládnuť hospitalizáciu, odlúčenie od blízkych a rovesníkov.

Priebežne som sa venovala problematike syndrómu vyhorenia u zdravotníkov. Toto moje úsilie vyústilo v rigoróznej a neskôr dizertačnej práci venovanej tejto aktuálnej problematike. V júni 2019 som som ukončila 5,5 ročný výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze.

Dnes mám súkromnú prax. Orientujem sa na včasnú liečebnopedagogickú intervenciu zameranú na podporu vývinu detí. Pripravujem deti na zvládnutie nástupu do školy a následné zvládanie záťaží spojených so školskou dochádzkou. Zameriavam sa tiež na poradenstvo, pomoc a podporu pri výchovných problémoch rodín.

Veľmi úzko spolupracujem s Detským kardiocentrom, kde rozbiehame projekt sledovania vývinu detí po náročných kardiochirurgických operáciách. V tejto práci aplikujem skúsenosti zo stáže v Children´s Hospital of Philadelphia.

S kolegyňami a priateľkami PaedDr. Magdalénou Szabovou a Mgr. Barborou Vodičkovou, PhD. sme napísali knihu Dieťa v centre pozornosti, v ktorej sa venujeme problematike zmeneného detstva a tiež vzťahom medzi učiteľmi a žiakmi. V knihe integrujeme jednotlivé terapeutické prvky z arteterapie, psychomotorickej terapie, muzikoterapie, činnostnej terapie do tematických celkov lákavých pre deti, reflektujúcich ich aktuálne témy.

Profesne sa angažujem v PRO LP Asociácii liečebných pedagógov a v Komore iných zdravotníckych pracovníkov, kde zastupujem liečebných pedagógov.

Mám 3 deti. Dvoch synov a dcéru. Mojou vášňou a relaxom sú knihy a hudba.

liecebna-pedagogicka-monika